Hvad hypnose?   

Hypnose er en speciel form for kommunikation, som medvirker til, at patienten træder ind i en ændret bevidsthedstilstand af fokuseret opmærksomhed.

Denne tilstand gør det muligt at opleve intens koncentration og dyb afslapning samtidigt.

I den hypnotiske tilstand er det muligt at fokusere på betydningsfulde indre oplevelser på en afslappet, opmærksom og nysgerrig måde.

Terapeuten tilstræber at stimulere patienten til indre søgen efter ressourcer, således at oplevelsen bliver en læreproces, der rækker ud over det bevidste niveau og også rummer følelsesmæssig og kropslig tilpasning.

Der findes en del misopfattelser med hensyn til hypnose, som har baggrund i anvendelse af hypnose til sceneshows og fjernsynsunderholdning.

Patienten har altid fuld kontrol over processen og kan til hver en tid afbryde hypnosen.

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose tager kraftigt afstand fra anvendelse af hypnose til underholdning.

Hypnose kan bl.a. anvendes i behandlingen af angst, stress, svigtende selvværd, depression, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, akutte og kroniske smerter, funktionelle symptomer uden god fysisk forklaring. 

Jeg er eklektisk i mit valg af behandlingsmetode og anvender hypnose efter de forhåndenværende søms princip, men hælder dog mest til Ericksonian hypnoterapi, som refererer til den amerikanske psykiater og psykolog Milton H. Erickson 1901-1980.

Erickson fik polio som 17-årig og var sengeliggende med lammelser i en længere periode. Han var også farveblind og tonedøv. Han brugte sit sygeleje til at studere de muskler og bevægelser, som stadig fungerede og til at skærpe sin opmærksomhed på ethvert sanseindtryk, han modtog fra omgivelserne. Han brugte sine handicaps til at sætte lys på sine velfungerede sanser, funktioner og ressourcer og anvendte denne indsigt til at raffinere sine kommunikative egenskaber, idet han lagde vægt på, at megen kommunikation beror på kropslig bevægelse, bittesmå nonverbale signaler og ikke kun på talte ord.

I Ericksonian hypnoterapi fokuseres således primært på dé ressourcer, som patienten har med sig sammen med sit problem, og at nyttiggøre disse ressourcer til at afhjælpe problemet. Ressourcerne er at finde i patientens historie og ikke mindst de små detaljer i måden, den fortælles på.

Hypnose er således en effektiv metode til at skabe forbindelse mellem ressource- og problemområde hos patienten og nå frem til en løsning, der også inkluderer en følelsesmæssig oplevelse, der stikker dybere end blot et almindeligt godt råd. Denne oplevelse kan i mange tilfælde bibringes ved i den hypnotiske tilstand at anvende metaforer og små historier med relation til terapiens tema. " Tal til vinduet, så døren kan høre det!"  kunne Erickson have sagt.

Fundamentalt i Ericksonian hypnoterapi er en relation mellem patient og terapeut båret af fælles nysgerrighed og forventning om, at ændring er mulig.

Jeg anvender hypnose i behandlingen af patienter med bl.a. smertetilstande, funktionelle lidelser, stress, angst og depression.

Et par eksempler fra praksis kunne være:

9-årig dreng, som ikke ville gå på toilettet, fordi han var bange for lyden, når han skyllede ud i toiletkummen. Hans ressourcer var ekspertise i computerspil og interesse for dyr. I terapien lavede vi i fællesskab en historie om en vaskebjørn, som var ekspert i at færdes ved rindende vand og nyde både synet og lyden af vældige vandfald. Derefter fik han opgaven i trance selv at programmere metaforen ind i hjernen som en spilleregel.

 

40-årig kvinde med spændingshovedpine. Fuldtidsbeskæftiget som rengøringsassistent og hjemme ansvarlig for alt det praktiske, idet ægtefællen var travlt beskæftiget med driften af mindre selvstændig virksomhed. Hun havde svært ved at sige fra og sætte grænser, og hendes selvværd var lavt.

Bedst havde hun det, når hun gik til træning med sin hund, og når hun gik tur med den i den nærliggende skov. Disse ressourcefyldte situationer repeteredes i hypnose, og små historier om hunde introduceredes. Der var lænkehunden, hele tiden på vagt og anspændt. Der var hunden som gik til træning, også anspændt, men glad for anerkendelse. Og så var der hunden, der blev sluppet løs i skoven. Frihedsfølelsen blev en hjælp med hensyn til hendes problem.

 

78-årig mand, som efter et par blodpropper i hjertet var blevet trist til mode, søvnbesværet og ængstelig. Undgik samvær med andre, da det udløste anfald af åndenød, hjertebanken og angst for at få endnu en blodprop.

Han havde det bedst, når han tidligt om morgenen gik ned til sundet, roede ud i sin lille jolle og betragtede solopgangen. I hypnose lærte han at koncentrere sig om denne oplevelse og forankre den følelses- og kropsmæssigt. Derefter at tage følelsen med til fremtiden til situationer, hvor den kunne være til nyttet. I terapien anvendtes metaforer om naturens rytmer, det være sig årstidernes skiften, døgnets rytme, havblik efter et stormvejr.

 

Ord har været på en lang rejse indvendigt, inden de bliver sagt. Der lyttes til rejsebeskrivelsen, og nye realistiske mål formuleres. At være undervejs, kan også være målet. 

 

Lidt om mig selv

Efter at have arbejdet 37 år som alment praktiserende læge afhændede jeg min praksis 2017, men vikarierer stadig i almen lægepraksis og er aktiv som hypnoterapeut.

På universitets- og hospitalsuddannelsen blev man skolet efter apparatfejlmoddellen, dvs at fokusere på det, der er galt, sygdommes årsag, ondets rod – og så vidt muligt fjerne den.

Efter de første ca. 7 år i praksis gik det efterhånden op for mig, at modellen i mange tilfælde ikke var tilstrækkelig. Måske kunne man også fokusere på dét, som er godt og velfungerende i patientens tilværelse? Har patienten måske ressourcer inden for rækkevidde, som kunne hjælpe til problemets løsning, og som hun/han måske har overset i den konkrete situation? Måske kunne patienten i nogle tilfælde selv få hel eller delvis kontrol og lære strategier til problemløsning, i stedet for at søge kontrol udefra i form af f.eks. kirurgi eller medikamentel behandling?

Et godt råd i en almindelig samtale- eller konsultationssituation risikerer at blive mødt med et "ja… men", men hvis fantasi, kreativitet og drømme mobiliseres, kan en løsning snige sig ind fra sidelinjen.

Måske kunne det være interessant at flytte fokus og undersøge kendte landskaber fra nyt perspektiv.

Det er hér, hypnose er effektiv!

Jeg lærte hypnose af erfarne læger og psykologer i ind- og udland og har som bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Klinisk Hypnose været med til at etablere diplomuddannelsen, som selskabet har tilbudt siden 2004.

 

Per Nilsson

Speciallæge i almen medicin.

Louisevænget 42, 4900 Nakskov

Tlf. 40110644

Underviser og censor på DSKH´s diplomuddannelse siden 2004.

Formand for DSKH 2005-2013 og igen fra marts 2019

Publikation: Grethe Bruun og Per Nilsson: Hypnose i terapi og supervision, 2012.