BELASTNINGS- OG TILPASNINGSREAKTIONER (ICD-10)

 

F43.0: AKUT BELASTNINGSREAKTION

            A. Udsættelse for exceptionel svær fysisk el. psykisk belastning

                        (af katastrofekarakter).

            B. Umiddelbart (inden for 1 time) efterfulgt af symptomer

                        (1) symptomer som ved generaliseret angsttilstand

                        (2) (a) tilbagetrukkethed

                            (b) bevidsthedsindsnævring

                            (c) desorientering

                            (d) vrede el. verbal aggressivitet

                            (e) fortvivlelse el. håbløshed

                            (f) overdreven el. formålsløs hyperaktivitet

                            (g) ubehersket og overdreven sorgreaktion i forhold

                                                til kulturelle baggrund.

 

                        F43.00 Let: kun (1)

                        F43.01 Moderat: (1) + 2 fra (2)

                        F43.02 Svær: (1) + 4 fra (2) el. dissociativ stupor.

            C. Symptomerne aftager hurtigt

                        (1) < 8 timer ved forbigående belastning

                        (2) < 48 timer ved bestående belastning

            D. Anden psykisk lidelse udelukkes

 

F43.1: POSTTRAUMATISK BELASTNINGSREAKTION

 

            A. Tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning

                        (af katastrofekarakter).

            B. (1) tilbagevendende genoplevelse af traumet i "flashbacks",

                        påtrængende erindringer el. mareridt.

                        eller

               (2) stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om

                        traumet.

            C. Undgåelse af alt der minder om traumet.

            D. (1) delvis, evt. fuld amnesi for den traumatiske oplevelse

                        eller

               (2) vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed el. alarm-

                        beredskab med >= 2 af følgende:

                        (a) ind- el. gennemsovningsbesvær

                        (b) irritabilitet el. vredesudbrud

                        (c) koncentrationsbesvær

                        (d) hypervigilitet

                        (e) tilbøjelighed til sammenfaren

            E. Optræder inden for 6 måneder efter den traumatiske oplevelse.

 

F43.2: TILPASNINGSREAKTION

            A. Kendt traume eller belastning (ikke usædvanlig eller katastrofe-

                        karakter) inden for sidste 1 måned.

            B. Emotionelle og adfærdsmæssige symptomer, men uden at opfylde

                        kriterierne for andre psykiske lidelser el. tilstande

            C. Varighed <6 mdr. (undtaget 43.21:<2 år)

 

            F43.20 Depressiv reaktion, kortvarig.

                        Forbigående lettere depressiv tilstand op til 1 måneds varighed.

            F43.21 Depressiv reaktion, længerevarende.

                        Lettere depressiv tilstand, som opstår i forbindelse med langvarig

                        udsættelse for belastning. Kan vare op til 2 år.

            F43.22 Blandet angst-depressions reaktion

            F43.23 Tilpasningsreaktioner med andre emotionelle symptomer

            F43.24 Tilpasningsreaktion med overvejende adfærdsforstyrrelse

                                    (f.ex. sorgreaktion med aggressiv el. dyssocial adfærd).

            F43.25 Tilpasningsreaktion med adfærdssymptomer og emotionelle symptomer.