BEHANDLING AF HYPOTHYREOSE (MPL 1997:1544)

 

UNGE: 50 mikrog thyroxin dgl. i 4-6 uger. Dosisøgning med 50 mikrog hver 4.-6. uge.

 

ALDER > 45 ÅR: 25  mikrog thyroxin dgl. i 4-6 uger. Dosisøgning med 25 mikrog hver 4.-6. uge.

 

+ ISKÆMISK HJERTESYGDOM: 25 mikrog thyroxin hver 2. (evt.3.) dag i 4-6 uger. Herefter forsigtig stigning.

(Se også nedenfor under undtagelser).

 

VEDLIGEHOLDELSESDOSIS: 150 mikrog thyroxin med variation fra 75-200 mikrog. Ved subklinisk hypothyreose er

vedligeholdelsesdosis lavere: 50-75 mikrog.

 

KONTROL AF BEHANDLINGEN: TSH skal ligge i referenceintervallet med dertil hørende højt-normalt frit T4-indeks,

evt. lige over normalværdien. Ved ændring af thyroxindosis skal TSH først måles efter 4-6 uger.

            Hos de fleste ptt. er TSH-værdien stabil, når pt. er blevet biokemisk euthyreoid. Herefter skal TSH måles

1-2 gange årligt.

            Undtagelser:

                        Graviditet: thyroxinbehovet viser stigende tendens, især 2.-3. trimester. Dosisøgning ca. 50%.

TSH og frit T4 index måles hver 6. uge. Efter fødslen falder behovet til dosis før

                                    graviditeten.

                        Ved indtagelse af carbamazepin, fenytoin, statiner og kolestyramin øges thyroxinbehovet.

                        Hos ældre falder thyroxinbehovet. Hos ældre med hjertesymptomer (angina pectoris),

skal thyroxindosis ikke øges til det ovenfor anbefalede, men TSH skal være let øget.

 

 

Subklinisk hypothyreose (mpl 2000, 1025)

Forhøjet s-TSH, normal s-T4

|

|

___________TPO-antistoffer__________

                                                            |                                                           |

                                                     Positive                                                  Negative

                                                     |                                                           |             |

                                                     |                                          TSH>10mE/l            TSH<10mE/l

                                                     |                                                      |                          |

                                    Behandling med ___________________________ |           _____Symptomer______

                                    thyroxin                                                                         |                                   |

                                                                                                                        Ja                                 Nej

                                                                                                                        |                                   |

                                                                                                            Thyroxin i 3 mdr.                Årlig kontrol

                                                                                                                        |

                                                                                                   ________ Bedring________

                                                                                                   |                                       |

                                                                                                Ja                                      Nej

                                                                                                   |                                       |

                                                                                    Fortsæt thyroxin                        Stop thyroxin

                                                                                                                                    Årlig kontrol